Pendapat ahli mengenai teknologi dan ragam jenis teknologi